MILJÖUTBILDNING

Steg 2 / 5

Älven, vattenkraft och energi!

I den här filmen får du lära dig om älvens viktiga roll och hur vattenkraft kan hjälpa oss i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Spela videoklipp

Frågor

Upp till bevis! Testa dina nya kunskaper för att gå vidare.